Stäng

Prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes

Preliminärt Program:
09.30      Registrering och kaffe med smörgås

10.00      ISPO hälsar välkommen

10.10      State of the Art. Duncan Stang, Exempel från Skottland om prevention och  
           behandling av fotkomplikation

11.00       Ortopedläkarens verktygslåda – Gert-Uno Larsson

11.20       Distriktsläkarens roll och verktygslåda, inkl. riktlinjer SKL Fotundersökning vid 
           diabetes. Stefan Jansson, allmänläkarspecialist inom, primärvården i Region Örebro Län

11.40       Goda exempel: Värmlandsmodellen, Marie Bejmo, diabetesfotkoordinator,
            Värmland

11.55       Patientperspektiv, Leif Sundberg, Göteborgs Diabetesförening

12.10                      LUNCH (stående mingellunch) 

12.50       Sårsjuksköterskans verktygslåda, Susanne Asteberg, ort. mott., Mölndals sjukhus,                
            Sahlgrenska Universitetssjukhuset

13.05        Nationella Diabetesregistret – hur registreras riskfaktorer för fotkomplikation idag?
            Pär Samuelsson

13.20        Ortopedingenjörens verktygslåda, Gustav Jarl, forskningshandledare, Docent, 
            leg. ortopedingenjör, Habilitering och Hjälpmedel, Region Örebro Län

13.35        Leva aktivt med diabetes? Emilia Diamantids, leg. fysioterapeut, 
             Ortopedteknik,Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

13.50        Digital fotkoll, Åsa Edlund och John Alnemo, leg. ortopedingenjör, 
             Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

14.15                      Fruktstund

14.35        Fotterapeutens verktygslåda, Christel Dahlström, medicinsk fotterapeut, VGR

14.50        Paneldebatt med samtliga föreläsare

16.00                      Avslutning

ANMÄLLAN: Klick här!

Senaste nyheterna

2020-03-28
SWEDEAMP rapport 2019

Amputations- och protesregistret är ett medicinskt kvalitetsregister som...

Läs mer
2020-19-24
COVID-19

https://www.ispoint.org/page/COVID-19

Läs mer

Få ut mer och ge mer, med ett medlemskap i ISPO

Varför ska jag bli medlem?

ISPO är en multidisciplinär, internationell och opolitisk organisation, öppen för alla med professionellt intresse inom ortoser och proteser.

Engagera dig