Stäng

Protokoll ISPO-S konstitutionerande styrelsemöte 20170331

Konstitutionerande styrelsemöte 170331

Protokoll

Deltagare: Anton Johannesson, Liselotte Hermansson, Anita Stockselius, Saffran Möller, Tina Andersson, Michael Ceder, Gert Uno Larsson

Mötet öppnas

Gert Uno öppnar mötet

Föregående protokoll

Gås igenom

Konstituering av den nya styrelsen

Styrelsen kvarstår

Förhållanden kring sponsring av ISPO-s, förslag från Anton och Louise

Förslag diskuteras och justeras. Dokumentet läggs på hemsidan (AJ) och till OTBs medlemsföretag (LK).

Kursverksamhet 2017 och 2018

 • Kurs om gångortoser 5-6 oktober i Stockholm
  • en föreläsare saknas.
  • Ska Tina Andersson föreläsa eller huvudsakligen vara arrangör? TA överväger.
  • Samarbete med CoP; förhandling om ersättning.
  • Förslag på kurskostnad är 3800 (ej medlem), 2800 (medlem).
 • Amputationskurs 15-16 februari 2018
  • Tobias Wirén söker efter lokal.
  • Utskick ”save the date” behöver skickas före sommarsemestrar (LK)
  • Anton och Gert Uno håller i planeringen av kursen

Övriga frågor

Vid nästa möte kommer info om gåskoledagarna och ställning ska tas om ISPO ska ansvara för gåskoledagarnas hemsida.

Nästa möte

Telefonmöte 28/4 kl. 15.30

Mötet avslutas

Vid protokollet; Louise

Senaste nyheterna

2020-19-24
COVID-19

https://www.ispoint.org/page/COVID-19

Läs mer
2019-59-20
Amputationskurs 2020

Amputationskurs Inbjudan Härmed bjuder svenska ISPO in till LIPUS-...

Läs mer

Få ut mer och ge mer, med ett medlemskap i ISPO

Varför ska jag bli medlem?

ISPO är en multidisciplinär, internationell och opolitisk organisation, öppen för alla med professionellt intresse inom ortoser och proteser.

Engagera dig