Stäng

Om ISPO-Sverige

ISPO Styrelse 2018

Gert-Uno Larsson

Gert-Uno Larsson

Ordförande

gert-uno.larsson@skane.se

Gert-Uno Larsson är ortopedkirurg sedan 1991. Han har sedan 1995 arbetat särskilt med amputationer och deras efterbehandling. Detta har lett till ett omfattande vårdprogram för amputationsvård och delaktighet i den forskning kring amputationer som bedrivs i nordöstra Skåne. Han arbetar som enhetschef på ortopediska kliniken Hässleholm-Kristianstad.

Liselotte Hermansson

Liselotte Hermansson

Vice ordförande

liselotte.hermansson@regionorebrolan.se

Leg.arbetsterapeut som sedan 1980 arbetat med barn och vuxna med medfödd eller förvärvad armamputation och protesförsörjning. Disputerade 2004 vid Karolinska institutet. Numera docent vid Örebro universitet, med forskning kring bl.a. olika typer av hjälpmedel (inkl proteser) och metoder för utvärdering av våra insatser. Arbetar som forskningshandledare och utredare vid Ortopedteknik och Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Örebro.

Anton G. Johannesson

Anton G. Johannesson

Ledamot

gantonj@gmail.com

Leg. ortopedingenjör 1990, PhD 2009. Anton har sedan 1978 arbetat inom området ortopedteknik. Först som ortopedskomakare på Island med gesällprov 1981. Ortopedingenjörsutbildning vid Hälsohögskolan i Jönköping och examinerades 1990. Verksam i Kristianstad under 25 år. Disputerade i april 2009. Arbetar sedan 2013 hos Össur Clinics och TeamOlmed.

Andreas Ingemarsson

Andreas Ingemarsson

Kassör

Andreas Ingemarsson

Andreas Ingemarsson arbetar som Ortopedingenjör i Uppsala Leg. Ortopedingenjör. Tog examen i Jönköping 1996. Specialiserad inom ortoser till barn och formgjutna sitsar till både barn och vuxna. Arbetar på TeamOlmed med Uppsala som bas men är även verksam på sitsmottagningar i Stockholm och Karlstad.

Louise Klevbo

Louise Klevbo

Sekreterare

epost@epost.se

Louise Klevbo är leg ortopedingenjör med magisterexamen sedan 2005. Tjänstgör som handläggarchef på Aktiv Ortopedteknik i Stockholm. Har mellan 2012 och 2015 arbetat som projektledare inom Clinical Excellence, Ottobock Scandinavia Group samt som ortopedingenjör på Aktiv Ortopedteknik, Stockholm med ffa. ortoser och fotrelaterade problem. Hon är leg. Sjuksköterska och har arbetat på akutmottagning, inom ortopedisk akutvård samt på rehab.

Michael Ceder

Michael Ceder

Ledamot

michael.ceder@teamolmed.se

Leg. Ortopedingenjör 1991. Åren 1991-1996 verksam vid Olmed Ortpediska på Södersjuhuset i Stockholm. Sedan 1997 varit verksam i Jönköping och senaste tiden under TeamOlmeds flagga.Har under i stort sett hela yrkestiden fokuserar på barn och vuxenhabilitering. Jobbat deltid några år vid Bio Mekaniska Labbet i Linköping. Arbetar sedan några år tillbaka deltid vid TeamOlmeds kunskapsenhet.

David Rusaw

David Rusaw

Ledamot

david.rusaw@ju.se

Universitetslektor ortopedteknik, Programansvarig ortopedteknik Avdelningen för rehabilitering, Hälsohögskolan Medicine doktor Leg. Ortopedingenjör

Lena Gudmundsson

Lena Gudmundsson

Ledamot

lena.gudmundson@aktivortopedteknik.se

Lena Gudmundson tog examen som sjukgymnast 1992. I början av sin yrkesbana arbetade hon bla. på Karolinska Universitetssjukhuset på kirurg-, ortoped- och thoraxkliniker. Sedan 1998 har hon arbetat på en sk. Gåskola. En verksamhet som rehabiliterar personer som genomgått benamputation och ska lära sig gå med protes. Hon har deltagit och medverkat i både nationella och internationella utbildningar och konferenser inom det specifika området. Hon undervisar fysioterapeutstudenter på grundutbildningen (Karolinska Institutet) rehabilitering efter amputation (termin 3) Är numera leg. fysioterapeut.

Anita Stockselius

Anita Stockselius

Revisor

Anita Stockselius

Fredrik Tidell

Fredrik Tidell

Revisor

Fredrik.Thidell@ju.se

Tina Andersson

Tina Andersson

Ingår i Valberedningen

Tina.Andersson@teamolmed.se

Saffran Möller

Saffran Möller

Ingår i Valberedningen

Saffran Möller