Välkommen till ISPO-Sverige!

 
ISPO är en multidisciplinär internationell organisation med 3000 medlemmar i 75 länder. Nationella föreningar finns i 28 länder. ISPO är öppen för alla, som har ett professionellt intresse för amputationer, ortoser, proteser, rehabilitering och relaterade områden. Målet för ISPOs verksamhet är att stimulera till hög kvalitet med inriktning mot klinik, utbildning och forskning inom alla ovanstående områden.
 
 

Välkommen som medlem ISPO!

 
ISPO håller på att lägga om hanteringen av medlemsavgifter så att allt sköts centralt från Bryssel. Det innebär att man betalar i Euro och vi kommer att på årsmötet besluta om avgifterna i Euro. 2018, vars avgift beslutades 2017, får man också betala i Euro enligt informationen i rutan. För att få tillgång till ISPO internationals interna sidor med bland annat tidskriften online behöver du när du fått ditt medlemsnummer gå in på ISPOs hemsida – Membership – Join us – Sweden och skapa ett konto.
 
Vill du förnya dit medlemskap eller bli medlem så följ länken: Klicka här
Avgiften kan betalas einklas med kort eller PayPal, betalning med faktura kommer senare. All information finns på ISPO-International nya hemsida 
OBS!Ibland innebär det att man får betala några kronor mer än vad föregående årsmöte har beslutat. Om man vill ha tillbaka eventuell mellanskillnad får man vända sig till vår kassör Anita Stockselius så skickar hon dem. Glöm inte att tala om hur de ska skickas!
 
Som fullvärdig medlem får man tillgång till ISPO Internationals hemsida och den vetenskapliga tidskriften Journal of Prosthetics and Orthotics International tre gånger per år. Utöver detta ingår rabatt på deltagande i utbildningar och konferenser som anordnas av ISPO, inklusive ISPOs världskongress som äger rum vartannat år. 
 
 
Information om ISPO-Sveriges värderingar, uppdrag och styrelsen samt pågående arbete är enklas att följa via hemsidan www.ISPO-S.se och via Facebook; ISPO-Sverige
Information om pågående verksamhet inom ISPO-Sverige följs enklast via hemsidan www.ispo-s.se eller Facebook, ISPO Sverige. På hemsidan kan du även läsa mer om styrelsen och ISPOs värderingar och uppdrag.

 

Styrelsen ISPO Sverige


 

Hej och välkommen till ISPO-Sveriges årsstämma!

 

Årets stämma kommer ske tisdagen den 8:e maj 2018 kl. 17.00 i Kulturhuset Spira i Jönköping

 

Dagordning för årsstämman och verksamhetsberättelsen för 2017 finns bifogade.

 

Motioner skickas senaste 20:e april till gert-uno.larsson@skane.se

INNKOMNA PROPOSIONER FINNS HÄR

 

ISPO bjuder på lättare förtäring i samband med årsmötet. Vi önskar därför att du anmäler deltagande senast 29:e april till: louise.klevbo@aktivortopedteknik.se (enklast i vändande mail)

 

Med vänlig hälsning,

Louise, sekreterare i ISPO-Sverige

 


 

 

Amputationskurs i Stockholm

15-16 februari

Föredragshållare:

Jennifer Ernst Ortopedläkare (Tyskland), Klaus Kirketerp-Møller Ortopedläkare (Danmark), Gert-Uno Larsson Ortopedläkare, Tobias Wirén Ortopedläkare, Anna Zerne vårdutvecklare, Kerstin Hagberg Sjukgymnast, Anton Johannesson Ortopedingenjör, Eva Häggström Ortopedingenjör, Lena Gudmundsson Sjukgymnast och Anna Mortimer Ortopedingenjör,

Karsten Ahlbeck (Smärtbehandling), Vendela Eriksson (Nutrion)

 

 

SPONSORER:

                    

                             


 

  • International central European ISPO Conference 2018

  • September 20-22, 2018
  • Portoroz, Slivenia
  • Kurs information Klicka här
  • Sponsor information Klicka här

 


 

 

Leg. Ort ing Ulla Hellstrand Tang disputerade 31/2. Titel på avhandling Ortopedteknisk försörjning till patienter med idabetes; Biomekanik, kostnader och hållbarhet. Opponent Jan Apelqvist

 


 

Göteborg världsledande!

Winner of the Blatchford Award 2017

22/03/2017...
The ISPO Executive Board and Scientific Committee are pleased to announce that the Blatchford Award 2017 has been presented to the multidisciplinary team of surgeons, physiotherapists, occupational therapists, and prosthetists from Sahlgrenska University Hospital (SUH), as well as researchers from Chalmers University of Technology (CTH) and University of Gothenburg (GU) for the project titled: The Search for the Perfect Substitution for a Lost Extremity. Our congratulations go to the winning team composed of:

Dr. Rickard Brånemark, Sahlgrenska - University Hospital Gothenburg / University of California, San Francisco
Dr. Max Ortiz Catalan - Chalmers University of Technology
Dr. Bo Håkansson - Chalmers University of Technology
Dr. Örjan Berlin - Sahlgrenska University Hospital Gothenburg
The winning team will present their work and receive the Award at the ISPO World Congress Closing Ceremony on Thursday, 11 May 2017 at 4 PM in Cape Town, South Africa.

The Brian & Joyce Blatchford Award has been established by the Blatchford Family in memory of Mr. Brian Blatchford and Mrs. Joyce Blatchford. The prize of € 15,000 is awarded at the ISPO World Congress to a team who has an outstanding record of innovative achievement in the field of prosthetics and/or orthotics. The Project should be related to prosthetic and/or orthotic hardware, or scientifically-based new techniques which result in better prosthetic or orthotic service 


 

 

Information från 

Amputationskursen i 

Hässleholm 21-22 april 2016 

 

Presentationer som har inkommit för nedladning : Klicka här

 

Professor Bernhard Greitemann´s bok om Amputationer och proteser

finns att beställa via denna länk: Klicka här

 


ISPO-Sveriges årsmöte

Genomfördes i Jönköping den 12 mars.

Till ny ordförande valdes Gert-Uno Larsson ortopedläkare.

Övriga nyvalda personer i styrelsen var Tina Andersson ortopedingenjör från Stockholm och Liselott Hermansson arbetreapaut från Örebro  återkommer efter 10 års frånvaro. 

Två personer som har betytt väldig mycket för allt arbete som ISPO-Sverige har gjort senaste åren lämnade styrelsen.

Den nya styrelsen vill därmed tacka Kerstin Hagberg avgående ordförande och Yvonne Meyer avgående kassör för det fina arbete i genom åren! 

 


Sammanfattning och utvärdering av kurs: 

Prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes

 


 

ISPO världskongress i  Lyon, Frankrike! 

 

Läs Tina Anderssons och Åsa Eliasson reserapport från ISPOs världkongress i Lyon, Frankrike    Klicka här

 

 


 

"I riktning mot enhetlig dokumentation och utvärdering inom ortopedisk/ortopedteknisk rehabilitering"

 

Här har ni Handouts från denna kurs

 


Tack-brev från Haiti

Klicka här
 

KAPAD kropp


Den 11 augusti var det världspremiär för Leif Axelssons och KFA:s fotoutställning KAPAD kropp i samarbete med Elisabeth Ohlson Wallin. Utställningen innehåller ett 20-tal bilder av amputerade som visas i jätte stort format 200 cm x 150 cm! Den intensiva skärpan i bilderna ger motiven en personifiering som berör på många vis.

Mer information här: http://kfa.se/text1_31.html

ISPO-Sverige stödjer Ortopedteknisk utbildning i Haiti.

 
I genom Healing Hands for Haiti har vi donerad pengar till stöd för den utbildning som har kommit igång i huvudstaden Port au Prince. Fem studenter utbildas igenom El Salvador’s University of Don Bosco. Utbilningen räknas med att komma i gång i september.
 
Vi vill uppmuntra andra inom den ortopedtekniska branchen att skicka pengar dit via http://www.healinghandsforhaiti.org  
 

Amputationskursen 2011,

 
Sammanställning Klicka här

Aktiviteter

Arkiv

Stipendium vid Oslo Met-Storbyuniversitetet

Klicka här för info

 


En-dags kurs: Göteborg 28 Januari 2016 ”Prevention och behandling av fotkomplikation vid Diabetes” 

Här finns presentationerna:

Klicka här

 


Rapport från ISPO-Rwanda:

Klicka här

 

"Outcome measures"

Torsdag-Fredag 5-6 Februari 2015, Jönköping

Här har ni Handouts från denna kurs

Klicka här


 

ISPO International

Information om övriga kurser runt om i världen kan finnas här
 
KLICKA HÄR